Bông tai vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0004

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,25 gram