Bông tai vàng ý – 0002

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0002

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,67 gram