BÔNG TAI VÀNG Ý – 0008

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0008

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 1,77 gram