BÔNG TAI VÀNG Ý – 0009

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0009

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 1,83 gram