Mặt dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: MVTG0002

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 6.02 gram