CÀ RÁ VÀNG Ý – 0003

Liên hệ

Mã sản phẩm: CVTG-0003

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,75 gram