Bông tai vàng ý – 0003

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0003

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,74 gram