Mặt dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: MVTG0008

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 10.29 gram