Bông tai vàng ý – 0005

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0005

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,13 gram