Bông tai vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0005

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,13 gram