BÔNG TAI VÀNG Ý – 0007

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0007

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,77 gram