BÔNG TAI VÀNG Ý – 0012

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00012

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,62 gram