CÀ RÁ VÀNG Ý – 0004

Liên hệ

Mã sản phẩm: CVTG-0004

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 4,25 gram