BÔNG TAI VÀNG Ý – 0017

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00017

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,65 gram