CÀ RÁ VÀNG Ý – 0002

Liên hệ

Mã sản phẩm: CVTG-0001

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,7 gram