CÀ RÁ NAM VÀNG TRẮNG

Liên hệ

Mã SP: 179.2 SMAU – Nặng 300 24K – 200 14K

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ