CÀ RÁ NAM VÀNG TRẮNG

Liên hệ

Mã SP: 179.4 sm

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ