BÔNG TAI VÀNG Ý – 0011

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00011

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,46 gram