Bông tai vàng ý – 0001

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0001

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,96 gram