BÔNG TAI VÀNG Ý – 0010

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0008

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,28 gram