Mặt dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: MVTG0003

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 6.76 gram