BÔNG TAI VÀNG Ý – 0006

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG0006

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,65 gram