BÔNG TAI VÀNG Ý – 0013

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00013

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 2,66 gram