BÔNG TAI VÀNG Ý – 0016

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00016

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,47 gram