BÔNG TAI VÀNG Ý – 0014

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00014

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,06 gram