LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0010

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850010

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng : ~ 1.5 chỉ