Vàng miếng SJC 5 chỉ

Liên hệ

VÀNG MIẾNG SJC 5 CHỈ

Sử dụng bao dạ quang Hologram

Cân nặng vàng: 5.00 chỉ