Vàng miếng SJC 2 chỉ

Liên hệ

VÀNG MIẾNG SJC 2 CHỈ

Cân nặng vàng: 2.00 chỉ