VÀNG MIẾNG SJC 1 LƯỢNG

Liên hệ

VÀNG MIẾNG SJC 1 LƯỢNG

Sử dụng bao dạ quang Hologram

Cân nặng vàng: 1.000 lượng