NHẪN CƯỚI VÀNG ĐỎ MT585

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: NC0006
  • Loại vàng: vàng đỏ MT585
  • Khối lượng vàng (+/-): 1.5 chỉ