CÀ RÁ NAM

Liên hệ

Mã sản phẩm: C14K0002

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585

Khối lượng vàng : >2.5 chỉ