Lắc tay cẩm thạch

Liên hệ

Mã sản phẩm: L5850004

Loại vàng: Vàng đỏ MT585

Khối lượng vàng : ~5 chỉ

Khối lượng hột: 1-2 chỉ