NHẪN CƯỚI VÀNG ĐỎ MT585

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: NC0004
  • Loại vàng: vàng đỏ MT585
  • Khối lượng vàng (+/-): 2 chỉ