LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0012

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850012

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng : ~ 2.8 chỉ