NHẪN CƯỚI VÀNG ĐỎ 585 – 0019

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: NC0019
  • Loại vàng: vàng đỏ MT585
  • Khối lượng vàng (+/-): 1 chỉ