Cà rá 990

Liên hệ

Cà rá nam mặt ngang Phước Thọ

Mã sản phẩm: CR990 – 0001

Loại vàng: Vàng Y 990

Khối lượng vàng: 3.0 chỉ hoặc 5.0 chỉ