NNAM_NGANG_2

Liên hệ

Cà rá nam mặt ngang Phước Thọ

Mã sản phẩm: NNAM_NGANG_2

Loại vàng: Vàng Y 990

Khối lượng vàng: 3.0 chỉ, 5.0 chỉ hoặc 1.00 Lượng