LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0014

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850014

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng : ~ 3.5 chỉ