LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0013

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850013

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng : ~ 3 chỉ