LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0015

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850015

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng : ~ 9 chỉ