Nhẫn cưới vàng đỏ 558

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: NC0012
  • Loại vàng: vàng đỏ MT585
  • Khối lượng vàng (+/-): 1 chỉ