CÀ RÁ NỮ VÀNG TRẮNG

Liên hệ

Mã SP: DO_KHACH_118904_220119 001

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ