XIMEN VÀNG 18K

Liên hệ

Ximen 2 màu

Mã sản phẩm: XM0002

Loại vàng: Vàng 18K Hoặc Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng: 1 chỉ 2