Vàng miếng SJC 1 chỉ

Liên hệ

VÀNG MIẾNG SJC 1 CHỈ

Sử dụng bao dạ quang Hologram

Cân nặng vàng: 1.00 chỉ