CÀ RÁ NAM

Liên hệ

Mã SP: DO_KHACH_SEP_MAI_200119 – Nang 1500

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ