CÀ RÁ NAM

Liên hệ

Mã SP: DK_121227_226_160519 – Làm dác lòng 5.5 dem

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ