Bông tai vàng NHJ

Liên hệ

Mã SP: BVX_160519_1 – VXOT H36 & H40

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ