Bông tai vàng NHJ

Liên hệ

Mã SP: BVX_160519

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng, Vàng ý

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ