Vòng đặc ruột 999

Liên hệ

Vòng cọng khắc máy

Mã sản phẩm: VC990 – 0001

Loại vàng: Vàng Y 990

Cân nặng vàng: 5.0 chỉ → 1.00 lượng