CÀ RÁ NỮ VÀNG NHJ

Liên hệ

Mã SP: 163.15

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ