Mặt dây vàng 990 – 0004

Liên hệ

Mã sản phẩm: M990 – 0004

Loại vàng: Vàng Y 990