Vòng cưới VK_020122_6

Liên hệ

Vòng cưới 990 G.F

Mã sản phẩm: VK_020122_6

Loại vàng: Vàng Y 990

Cân nặng vàng: 1.0 chỉ, 2.0 chỉ, 3.0 chỉ, 5.0 chỉ hoặc 1.00 lượng

*Giá sản phẩm có thể thay đổi khi giá vàng thay đổi